Friday, 8 May 2009

Vizualizácie - predajne Pražský hrad


Ďalšia séria vizualizácií pre ateliér MCA je riešenie interiérov predajní upomienkových predmetov Pražského hradu. Obrazáreň, Stredný trakt Nového paláca, Predsálie Vladislavského sálu a Zelená svetlica.

No comments:

Post a Comment