Thursday, 18 June 2009

Ideový návrh - dostavba kaštieľa Bocian v MarkušovciachV spolupráci s arch. štúdiom Atrium z Košíc vznikol ideový návrh na dostavbu kaštieľa v Markušovciach. Kaštieľ Bocian bol postavený v roku 1790 a jeho a podoba sa dodnes zčasti zachovala, vrátane unikátnej konštrukcie krovu. Za objektom kaštieľa sa nachádza už skoro nezachovaná figúra historického muriva -bývalé sýpky a stajne v tvare U, v ktorých mieste sa predpokladá výstavba nového objektu. V prvom kole ideového návrhu sa jednalo o hmotu viacúčelovej sály, ktorá bola vsadená do historického kontextu ako novotvar s galerijnou a inou kultúrnou funkciou (divadlo, workshopy) a s doplnením druhého krídla s obytnou funkciou. V druhom kole návrhu sa funkcie zredukovali len na obytnú-penzión so zázemím a verejnú - kaviareň v jednej celistvej hmote - akoby vsadenej "za" hmoty zachovalého historického muriva-priznaný novotvar "za" objemom starého.

No comments:

Post a Comment