Wednesday, 17 June 2009

Súťaž - Pamätníky Obetiam a udalostiam 21. augusta 1968 a Revolúcii za demokraciu 17. novembra 1989, Košice - spol. Mgr. art. Peter Harničár
V spolupráci so sochárom Mgr. art. Petrom Harničárom vznikol súťažný návrh do Košíc. Výtvarník Peter Harničár je autorom výtvarného diela Pamätníkov a je aj autorom uverejnených kresieb . ARCH.A riešila architektonické riešenie.

Pamätník - pamätníky ako ucelené sochárske dielo pozostáva z 21 kamenných blokov, vytvorených z jedného materiálu – tmavej žuly. Bloky majú vyabstrahovanú formu, ktorá obsahuje kontrast medzi hrubými a jemnými citlivými sochárskymi zásahmi a zároveň vysoko leštenými plochami. Kamenné objekty sú nositeľmi viacerých významov a odkazujú na ľudí, ktorí v dramatických udalostiach bojovali za slobodu a demokraciu a boli ich hlavnými hrdinami. Bloky v nadživotnej veľkosti (2700 mm) sú nepravidelne a voľne rozmiestnené po celej riešenej ploche ako memento udalostí. Použitie kameňa a konkrétne tmavej žuly ako materiálu pre objekty má svoj význam a opodstatnenie v jeho výnimočných vlastnostiach. Predstavuje silu, ktorá odkazuje na vzdor a odhodlanie ľudí, symbolizuje čas, je trvanlivý, stály a vysoko odolný voči vplyvom počasia.
Koncept pamätníkov v sebe zahŕňa i určité bližšie prepojenie súčasných aj budúcich generácií, ktoré sa budú voľne pohybovať medzi kamennými blokmi a zároveň sa tak na istý časový úsek stanú súčasťou kompozície.
Tento moment je podporený i vysoko leštenými reflexnými plochami, resp. fragmentami konkrétnych blokov, kde sa sami návštevníci v zrkadlenej zmatnenej podobe uvidia. Zároveň sa v odrazoch evokujú bojujúce masy v daných udalostiach, kde sú čitateľné emócie, hnutia, pnutia, sily davu ako aj výnimočnosť jednotlivcov, ktorí zodvihli ruku proti totalite, útlaku a neslobode.

No comments:

Post a Comment