Tuesday, 14 June 2011

Parametrický návrh - obytné veže - koncept

Koncept obytných veží v Prahe - parametrický model postavený v module Grasshopper. Model umožňuje vygenerovať veľké množstvo tvarových variant, ktoré je možné ďalej modifikovať a obsahuje i okamžitú kontrolu splnenia všeobecných technických požiadaviek na odstupy k obytným budovám, tzv. OTP pomocou sklopených pohľadov. Po optimalizovaní formy na základe skriptovej kontroly vzniká dynamická forma výškových stavieb.


Schéma naskriptovania delenia budovy a sklopených pohľadov:
Model budovy varianta Améba- algoritmická schéma: