Monday, 15 August 2011

Kresebné štúdie / koncepčné skice - rekonštrukcia usadlosti v Prahe - bytové domy