Friday, 20 September 2013

:::Disruptive Eco_logics::: 2013 at Die Angewandte IOA / Urban strategies:::01_PROBES

A couple of sketches - probes of 3D attracted grid. The definition is based on a attraction of points to the group of agents flowing in a space.

The main goal of the research was to acquaint with new contemporary conceptual design and technological approaches using relevant digital techniques in terms of producing new speculative design strategies of architectural environments. Concept was based on exploring new design potentials reflecting disruptive processes in nature and their further development and inplementation into the computational models. The logic of these processes and its using in architectural models can define different speculative image of matter driven by digital technology and evokes another meaning of ecological aspects of the environment which is out of conventional eco‐relational models of design‐thought. I have built my own computational algorithm (GHdefinition) and 3D animation model of self‐organized nonlinear syntetic eco‐structures based on the logic of attraction and environment interaction using 3D digital tool Grasshopper and Rhinoceros.


Monday, 2 September 2013

Rodinný dom v Předboji, Praha-Východ

Rekonštrukcia rodinného domu v obci Předboj - architektonický návrh. Zámerom je očistť pôvodný archetypálny výraz objektu a zvýrazniť jeho vertikálnu proporciu. Vzhľadom na nízky rozpočet je preto dôležité zjednotiť i neskoršie doplňované "prílepky" do jednoliatej kompaktnej formy a využiť tento potenciál na umiestnenie všetkých podružných funkcií, ktoré patria k bývaniu. Objem pôvodnej figúry domu tak získal veľkorysé obytné priestory s ústrednou "schodiskovou" halou. Pripájam i parametrickú GH definiciu drevenej mreže na fasáde prístavby (časť skriptu vyvinul
arch. Lukáš Kurilla).


Rodinný dom v Předboji- aktualizácia-stavebné povolenie

 Získali sme stavebné povolenie k rekonštrukcii a prístavbe rodinného domu v Předboji. Na jar sa bude stavať, prípravné práce a sondáže začali už prebiehať.